هرگز

سه شنبه 23 آبان 1396 05:52 ب.ظ

Writer: Mєℓιкα.M
Subject: Text
کسی هرگز نمیداند 
      چه سازی میزند فردا
چه میدانی تو از امروز
     چه میدانم من از فردا
همین یک لحظه را دریاب
   که فردا قصه اش فرداست
#یک دوستCM: نظرات
Last edition: دوشنبه 12 شهریور 1397 02:10 ب.ظ