برای کسانی...

شنبه 20 آبان 1396 03:14 ق.ظ

Writer: Mєℓιкα.M
Subject: Text
برای کسانیکه به شما
حسادت میکنند اینگونه دعاکنید 
پروردگارا
اگر دراین جهان کسی هست
که تاب دیدن خوشبختی مراندارد
چنان خوشبختش کن
که خوشبختی مرا ازیادببرد
#یک دوستCM: نظرات
Last edition: دوشنبه 12 شهریور 1397 02:01 ب.ظ