اتفاق خوب

پنجشنبه 18 آبان 1396 02:40 ب.ظ

Writer: Mєℓιкα.M
Subject: Text
امروز... 
سعی کنیم ...
یک " اتفاق خوب" ...
درزندگی دیگران باشیم ...
مهربان باشیم و رئوف ...
بی شک ...
هزاران مهربانی... 
به ما باز خواهد گشت....
#یک دوستCM:
Last edition: دوشنبه 12 شهریور 1397 01:52 ب.ظ