حال من

پنجشنبه 10 اسفند 1396 11:59 ب.ظ

Writer: Mєℓιкα.M
Subject: Text

پحالم-->خوبهپ
پچرا-->چون امروزمو زندگی میکنم
چرا امروزمو زندگی میکنم-->چون فردا همان امروزیست که
"دیروز انتظارش را می کشیدم"
#خودمCM:
Last edition: دوشنبه 12 شهریور 1397 03:52 ب.ظ