دلیل

پنجشنبه 3 اسفند 1396 11:53 ق.ظ

Writer: Mєℓιкα.M
Subject: Text
برای شاد بودن دنبال دلیل
"نباشیم"
این شاد نبودن است که
"دلیل"میخواهد
تا می توانیم
" شادی" کنیم
#یک دوستCM:
Last edition: دوشنبه 12 شهریور 1397 03:51 ب.ظ