می بینی

شنبه 21 بهمن 1396 11:24 ب.ظ

Writer: Mєℓιкα.M
Subject: Text

گاهی یه آدمو می بینی 
انقدر خوشحاله 
و همه رو می خندونه 
تو فکر می کنی
هیچ مشکلی نداشته و نداره 
وقتی بهش نزدیک تر می شی
می بینی خدا چـه صبری داده بهش CM:
Last edition: دوشنبه 12 شهریور 1397 03:25 ب.ظ