فردا

پنجشنبه 12 بهمن 1396 10:35 ب.ظ

Writer: Mєℓιкα.M
Subject: Text
هر روز ازخواب بیدار میشوم
می‌بینم هنوز امروز است
فردا نیامدہ...
پس فردا واژہ ای بیش نیست
هر چه هست امروزاست!
امــروز را دریاب!CM: نظرات
Last edition: دوشنبه 12 شهریور 1397 03:22 ب.ظ