اعتماد=مرگ

چهارشنبه 8 آذر 1396 06:47 ب.ظ

Writer: Mєℓιкα.M
Subject: Text

روباه به گرگ گفت : درس زندگیرو یادم بده
گرگ گفت: از بالای کوه بپر
روباه گفت : پایم میشکند
گرگ گفت:میگیرمت
روباه پرید، گرگ او را نگرفت و پایش شکست
روباه گفت:چرا نگرفتی؟؟
گرگ گفت:درس اول...اعتماد یعنی مرگ!
#خودمCM:
Last edition: دوشنبه 12 شهریور 1397 02:53 ب.ظ